Opt-out voor consumenten

Afmelden voor gegevensverzameling

Als niet wenst dat Turn niet-persoonsgegeven over u verzameld in verband met onze Technologie, klikt u op onderstaande link. Zodra u dat doet, plaatst Turn een 'opt-out'-cookie in uw browser. De 'opt-out'-cookie informeert onze servers dat zij geen targeted reclame naar u moeten sturen via het Turn Media-platform. Als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt of als u een andere computer of internetbrowser gebruikt, moet u uw 'opt-out'-keuze wellicht opnieuw kenbaar maken.

U kunt uw privacy-instellingen ook beheren met de Opt-out Tool van de DAA of het NAI waarmee consumenten zich kunnen afmelden van reclame op basis van gedrag die wordt weergegeven door bij de DAA en het NAI aangesloten bedrijven.

Afmelden bij Turn

Afmelden bij Turn Corporate Marketing


U kunt uw privacy-instellingen ook beheren met de Opt-out Tool van de DAA of het NAI waarmee consumenten zich kunnen afmelden van reclame op basis van gedrag die wordt weergegeven door bij de DAA en het NAI aangesloten bedrijven.

DAA 'Opt-Out'-pagina

U kunt uw privacy-instellingen ook beheren met de Opt-out Tool van de DAA of het NAI waarmee consumenten zich kunnen afmelden van reclame op basis van gedrag die wordt weergegeven door bij de DAA en het NAI aangesloten bedrijven.

NAI 'Opt-Out'-pagina


Uw persoonsgegevens wissen

Hoewel we met onze Technologie geen PII verzamelen, kunnen wij desgewenst de persoonsgegevens die u via deze Site aan ons hebt doorgegeven bijwerken, corrigeren, verwijderen of deactiveren. U kunt ons daartoe een verzoek sturen op privacy@turn.com. Wij zullen uw verzoek dan binnen een redelijke tijd na ontvangst verwerken.