Privacyrichtlijnen

Turn neemt de privacybescherming voor consumenten serieus. Door onze leidersrol staat Turn voorop bij de ontwikkeling van beveiligingsmechanismen, optimale branchepraktijken en zelfregulerende oplossingen om zorgen van consumenten weg te nemen en het vertrouwen in digitale kanalen te bevorderen.


Het privacybeleid van Turn

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij materiële of wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die door middel van deze website zijn verzameld, plaatsen wij een duidelijke en opvallende mededeling aangaande die veranderingen op de website en in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Bij vragen of zorgen in verband met privacy kunt u ons een e-mail sturen via privacy@turn.com.
U kunt ook contact met ons opnemen via:

Privacy Officer
Turn Inc.
835 Main St.
Redwood City, CA 94063-1901 - VS

Inhoudsopgave
  1. Privacybeleid van de website
  2. Verzamelen en gebruik van gegevens
  3. Opslag en beveiliging van gegevens
  4. Toegang/het delen en openbaar maken van gegevens
  5. Handhaving, vragen en klachten
  6. Partnerschappen en associaties

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht met ingang van 15 november 2010.

Turn Inc. ('Turn') biedt adverteerders en uitgevers ('Zakenpartners') toegang tot een set technologieën en processen die zijn ontworpen voor het vertonen van advertenties aan consumenten die de website(s) van een uitgever bekijken (de 'Turn-advertenties').

In dit privacybeleid worden de privacyprocedures van Turn beschreven voor zover deze betrekking hebben op (i) bezoekers van onze website op  www.turn.com (onze 'Site'), en (ii) onze gerichte service voor reclametechnologie ('Technologie'). Wilt u meer weten over onze privacyprocedures voor zover deze betrekking hebben op de gegevens die van en over onze zakenpartners worden verzameld, klik dan hier.

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via privacy@turn.com. Turn is lid van het Network Advertising Initiative ('NAI') en voldoet aan de zelfregulerende NAI-gedragscode.

Turn neemt ook deel aan de Digital Advertising Alliance (“DAA”) en werkt in overeenstemming met de "Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising" van de DAA.

Privacybeleid van de website

De Site is voornamelijk bestemd voor het aanbieden van informatie over Turn en de diensten die wij aanbieden.

Gegevens die via de site worden verzameld

Wij verzamelen persoonsgegevens (PII - Personally Identifiable Identification) via de Site indien u die aan ons wilt geven. Tot PII behoren alle gegevens aan de hand waarvan een bepaalde persoon of entiteit kan worden geïdentificeerd of getraceerd. Hiertoe behoren onder meer: naam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen persoonsgegevens te verzenden in een e-mail of door het online formulier op deze Site in te vullen. We gebruiken deze gegevens alleen om te reageren op uw navraag. Nadat we de persoonsgegevens hebben verzameld, bewaren wij die gedurende een redelijke tijd voor naslagdoeleinden. De gegevens die wij opslaan, worden gewoonlijk gewist wanneer meer opslagruimte nodig is of vanwege normale bedrijfsactiviteiten.

Via de Site verzamelen we ook niet-persoonlijke gegevens (non-PII). Non-PII kan niet worden gebruikt om met een bepaalde persoon of entiteit contact op te nemen en kan uw IP-adres, bekeken pagina's van deze Site, browsertype, internetaanbieder, tijdstip/datum van uw bezoek aan deze Site en het besturingssysteem van uw computer (bijv. Windows XP) bevatten. Turn gebruikt deze informatie voor interne doeleinden zoals het beheer, verbetering en aanpassing van de Site en kan deze worden gebruikt om Turn te helpen begrijpen en te analyseren hoe de Site wordt gebruikt en voor het bijhouden van het algemene sitegebruik.

Cookies en webbeacons

Turn maakt gebruik van cookies en webbeacons in combinatie met onze Technologie. Cookies helpen Turn meer inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid van een Turn-advertentie (bijvoorbeeld door de manier te volgen waarop u op een Turn-advertentie reageert, hoe u deze selecteert en omgaat met de inhoud in de advertentie of de locatie en context waarin u een Turn-advertentie bekijkt). Met de cookies kan Turn ook bijhouden hoe vaak u een Turn-advertentie bekijkt. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser via de internetopties opdracht geven om geen cookies meer te accepteren of om u te vragen of u een cookie wilt accepteren van de websites die u bezoekt. Als u geen cookies accepteert, profiteert u echter mogelijk niet van de volledige functionaliteit van veel van de websites die u bezoekt. Als alternatief voor het verwijderen/uitschakelen van cookies kunt u er ook voor kiezen om geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen naar aanleiding van onze technologie.

Turn maakt ook gebruik van webbeacons, in combinatie met cookies, voor het analyseren van gebruikspatronen. Het gebruik van een webbeacon stelt Turn in staat te registreren of iemand een bepaalde webpagina heeft bezocht, samen met andere non-PII die de website met de beacon kan meesturen.

Websites van derden

Turn-advertenties kunnen links naar andere websites bevatten, waaronder die van onze Zakenpartners. Dergelijke websites kunnen gebruik maken van cookies en/of andere hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens. Turn is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures, het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Turn moedigt iedereen aan om bij interactie met websites de informatie over het privacybeleid te lezen om meer te weten te komen over de manier waarop die website met privacy omgaat. Turn heeft geen controle over het gebruik van gegevens door websites van derden. U dient daarom voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonsgegevens achter te laten. Zo heeft Turn geen toegang tot, of controle over, de cookies en/of andere hulpprogramma's voor het verzamelen van gegevens die door derden op advertenties kunnen worden geplaatst, omdat Turn contractueel van haar zakenpartners eist dat zij zich aan de wet en zelfreguleringscodes van de bedrijfstak, zoals die van DAA en NAI, houden.  Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van cookies en/of hulpprogramma's voor het verzamelen van gegevens door derden.

Uw PII openen/bijwerken/verwijderen

Als u wenst dat wij persoonsgegevens die u via deze Site aan ons hebt doorgegeven bijwerken, corrigeren, verwijderen of deactiveren, kunt u ons daartoe een verzoek sturen op privacy@turn.com. Wij zullen uw verzoek dan binnen een redelijke tijd na ontvangst verwerken.


Verzamelen en gebruik van gegevens

Turn is lid van het Network Advertising Initiative ('NAI') en voldoet aan de zelfregulerende NAI-gedragscode.

Overzicht van de Technologie van Turn

Met onze Technologie wordt informatie verzameld over de website(s) die u bezoekt en de advertenties die u ziet terwijl u online bent. U kunt onze Technologie tegenkomen wanneer Turn of een van onze Zakenpartners online advertenties inkopen op een website die u bezoekt en/of wanneer onze een van onze Zakenpartners een van onze webbeacons op zijn website plaatst en u die bezoekt.

We gebruiken de informatie die door onze Technologie wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de Turn-advertenties die u ziet veel relevanter voor u zijn, alsmede voor advertentieweergave en rapportagedoeleinden.

Welke informatie wordt er verzameld?

Turn verzamelt met de Technologie geen PII. Met onze Technologie wordt wel non-PII verzameld en gebruikt, waaronder: het IP-adres waarmee toegang tot internet wordt verkregen, het gebruikte type browser, welke en hoeveel webpagina's van Zakenpartners er zijn bekeken, op websites van Zakenpartners ingevoerde zoektermen, verwijzings-/uitstappagina's en de datum en tijd waarop een Turn-advertentie is bekeken.

Turn gebruikt deze informatie voor het analyseren van trends, het identificeren van de doelgroep die het meest waarschijnlijk op een advertentie reageren en het daarop toespitsen van advertentieplaatsingen voor onze Zakenpartners. We kunnen deze informatie ook verzamelen en delen met gelieerden, adverteerders, medewerkers, klanten en Zakenpartners van Turn.

Turn maakt of gebruikt geen gevoelige gegevenssegmenten voor het toespitsen van advertenties namens onze klanten (adverteerders). We zijn ons er echter van bewust dat consumenten van mening kunnen verschillen over welke gegevenssegmenten gevoelig zijn. Voor de nodige transparantie betreffende mogelijk gevoelige gegevenssegmenten die door Turn worden verzameld en gebruikt, geven we hieronder enkele voorbeelden daarvan. We kunnen bijvoorbeeld segmenten betreffende de gezondheid verzamelen van consumenten waarvan we vermoeden dat zij geïnteresseerd zijn in een gezonde leefstijl omdat zij websites hebben gezocht die zijn gericht op onderwerpen zoals yoga en gezond leven. Zo kunnen we ook financieel gerelateerde segmenten verzamelen van consumenten waarvan we vermoeden dat zij geïnteresseerd zijn in het doen van investeringen omdat zij websites hebben gezocht die zijn gericht op beleggingsstrategieën of hebben gezocht op 'beleggingstips'.

Wij beschouwen bovenstaande gegevenssegmenten niet als gevoelig maar vinden het gepast om hierover transparant te zijn zodat u een beter idee heeft van het soort segmenten dat door ons wordt verzameld en u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Cookies en webbeacons

Turn maakt gebruik van cookies en webbeacons in combinatie met onze Technologie. Cookies helpen Turn om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van een Turn-advertentie (bijvoorbeeld door de manier te volgen waarop u op een Turn-advertentie reageert, hoe u deze selecteert en omgaat met de inhoud in de advertentie, of de locatie en context waarin u een Turn-advertentie bekijkt). Met de cookies kan Turn ook bijhouden hoe vaak u een Turn-advertentie bekijkt. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser door middel van de instellingen opdracht geven om geen cookies meer te accepteren of om u te vragen of u een cookie wilt accepteren van de websites die u bezoekt. Als u geen cookies accepteert, profiteert u echter mogelijk niet van de volledige functionaliteit van veel van de websites die u bezoekt. Naast het verwijderen/uitschakelen van cookies kunt u er ook voor kiezen u af te melden voor gegevensverzameling op basis van cookies.

Turn maakt ook gebruik van webbeacons, in combinatie met cookies, voor het analyseren van gebruikspatronen. Het gebruik van een webbeacon stelt Turn in staat te registreren of iemand een bepaalde webpagina heeft bezocht, samen met andere non-PII die de website met de beacon kan meesturen.

Links en websites van derden

Turn-advertenties kunnen links naar andere websites bevatten, waaronder die van onze Zakenpartners. Dergelijke websites kunnen gebruikmaken van cookies en/of andere tools voor het verzamelen van gegevens. Turn is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures, het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Turn moedigt iedereen aan om bij interactie met websites de informatie over het privacybeleid te lezen om meer te weten te komen over de manier waarop die website met privacy omgaat. Turn heeft geen controle over het gebruik van gegevens door websites van derden. U dient daarom voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonsgegevens achter te laten. Zo heeft Turn ook geen toegang tot of controle over de cookies en/of andere tools voor het verzamelen van gegevens die door derden op advertenties kunnen zijn geplaatst, waaronder die van onze Zakenpartners, en dit privacybeleid betreft niet het gebruik van cookies en/of andere tools voor het verzamelen van gegevens door derden.

Informatie betreffende kinderen

Onze producten en diensten zijn bestemd voor personen van 13 jaar en ouder. We zijn niet bewust bezig met het verzamelen van PII van personen jonger dan 13 jaar. Indien duidelijk wordt dat we PII hebben ontvangen van iemand die jonger is dan 13 jaar, zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om die informatie uit onze bestanden te verwijderen.Opslag/beveiliging/integriteit van informatie

Opslag van non-PII

De non-PII die we via onze Technologie verzamelen, wordt maximaal 180 dagen bewaard om er zeker van te zijn dat onze Technologie naar behoren functioneert. Na 180 dagen worden deze gegevens geanonimiseerd en worden ze maximaal drie jaar bewaard.

Gegevensbeveiliging

Wij vinden de beveiliging van uw gegevens belangrijk. We hebben redelijke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de gegevens waarvoor wij zorg dragen zowel tijdens de overdracht als wanneer deze in ons bezit zijn te beschermen. Hiertoe behoort onder meer het gebruik van versleuteling. Geen enkele overdrachtsmethode via internet of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel we trachten commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw gegevens te beschermen, kunnen we daarom niet garanderen dat deze volkomen veilig zijn.

Mocht u vragen hebben over onze beveiligingsprocedures, stuur ons dan een e-mail via  privacy@turn.com.

Integriteit van gegevens

Turn verwerkt informatie op een manier die compatibel is met en relevant is voor het doel waarvoor deze is verzameld. Voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, ondernemen we verantwoordelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie waarvoor wij zorg dragen nauwkeurig, volledig, actueel en betrouwbaar is voor het beoogde gebruik.Toegang/het delen van gegevens/openbaarmaking

Turn biedt een persoon toegang tot zijn persoonlijke gegevens voor zover die beschikbaar zijn en geven die persoon toestemming onjuiste gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, behalve wanneer de kosten van het bieden van toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor de privacy van de betreffende persoon of indien inbreuk zou worden gemaakt op de rechten van anderen dan de betreffende persoon. Als u wenst dat wij persoonsgegevens die u aan ons hebt doorgegeven bijwerken, corrigeren, verwijderen of deactiveren, kunt u ons daartoe een verzoek sturen op privacy@turn.com. Wij zullen uw verzoek dan binnen een redelijke tijd na ontvangst verwerken.

Het delen en openbaar maken van gegevens

Openbaarmaking van gegevens aan derden

We verzamelen met onze Technologie geen PII en verkopen, verhuren of delen op de site verzamelde PII niet met niet-gelieerde derden zonder uw toestemming. Wij kunnen uw PII echter wel delen met betrouwbare onderaannemers die bepaalde diensten voor ons verlenen. Het is deze onderaannemers verboden de door ons aangeleverde informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan ons.

Wij kunnen non-PII die via onze Technologie is verzameld delen met webpartners. Ook kunnen we de non-PII die via onze Technologie is verzameld aanvullen met non-PII die is verzameld via Zakenpartners. Deze informatie kan niet worden gebruikt om een afzonderlijk persoon te identificeren of er contact mee op te nemen.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan derden indien wij er in alle redelijkheid van overtuigd zijn dat we daartoe wettelijk verplicht zijn en om verdachte of daadwerkelijk verboden activiteiten te kunnen onderzoeken, voorkomen of er actie op te kunnen ondernemen, waaronder, doch niet beperkt tot fraude en situaties van mogelijke bedreiging van de fysieke veiligheid van personen.

Tenslotte kunnen we gegevens, waaronder via de Site verzamelde PII, overdragen naar een opvolgende entiteit in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van bedrijfsmiddelen, faillissement of andere bedrijfsmatige verandering.Handhaving, vragen en klachten

Turn maakt gebruik van talloze processen om ervoor te zorgen dat dit privacybeleid wordt nageleefd en controleert regelmatig of het beleid nauwkeurig is, breed genoeg is voor de gegevens waarop het betrekking heeft, duidelijk wordt weergegeven, volledig wordt geïmplementeerd en toegankelijk en in overeenstemming is met de gedragscode. Wij moedigen eenieder die geïnteresseerd is aan eventuele zorgen te uiten door middel van de aangegeven contactgegevens. Wij zullen eventuele klachten en geschillen in verband met het gebruik en de openbaarmaking van gegevens dan onderzoeken en ze proberen op te lossen.

Om eventuele kwesties in verband met onze naleving van de zelfregulerende NAI-gedragscode aan de orde te stellen, heeft Turn, samen met de NAI en andere NAI-leden, een nalevingsprogramma opgesteld dat attestbeoordelingen, een klachtenprocedure voor consumenten, sancties en jaarlijkse rapportage omvat om te verzekeren dat aangesloten bedrijven hun beloftes aan u houden en zich aan de zelfregulerende NAI-gedragscode houden. Raadpleeg de website van het NAI voor meer informatie.

Klachten aangaande privacy van inwoners van de Europese Unie:

Overeenkomstig de Veiligehavenbeginselen zet Turn zich in om klachten in verband met uw privacy en het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons op te lossen. Inwoners van de Europese Unie die vragen of klachten hebben in verband met dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Turn via:

Privacy Officer
Turn Inc.
835 Main St.
Redwood City, CA 94063-1901 - VS
privacy@turn.com

Turn verplicht zich er bovendien toe eventuele onopgeloste klachten in verband met het privacybeleid onder de Veiligehavenbeginselen door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, de BBB EU Safe Harbor, uitgevoerd door het Council of Better Business Bureaus. Indien u geen tijdige ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid door de Privacy Officer van Turn is afgehandeld, kunt u contact opnemen met:

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203 - VS
Phone: 703-276-0100
http://www.us.bbb.org/
Email: eusafeharbor@council.bbb.org


Naar boven

 

Partnerships and Associations

DAA

The Digital Advertising Alliance (DAA) is een coalitie van digitale reclamebedrijven die een zelfreguleringscode hebben gemaakt voor online behavioral advertising. Turn werkt in overeenstemming met de zelfreguleringscode van de DAA.

NAI

 

The Network Advertising Initiative NAI De Network Advertising Initiative (NAI) is een coalitie van online reclamebureaus die willen voldoen aan strenge zelfregulerende normen die zorgen voor verantwoorde bedrijfs- en gegevensbeheerpraktijken en deze belonen. Turn is een deelnemend lid van NAI en werkt in overeenstemming met de zelfreguleringsprincipes van NAI.

 

Wij certificeren zelf dat we voldoen aan het U.S.-EU Safe Harbor-kader  zoals dat is opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie. Turn heeft verklaard dat het zich houdt aan de Safe Harbor Privacy Principles met betrekking tot kennisgeving, keuze, doorgeven van gegevens aan derden, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Ga naar http://www.export.gov/safeharbor/ voor meer informatie over het Safe Harbor-programma; hier ziet u ook onze certificeringspagina

IAB

IAB Het Interactive Advertising Bureau bestaat uit meer dan 500 toonaangevende media- en technologiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van 86% van de online advertenties in de Verenigde Staten. Het IAB is namens zijn leden toegewijd aan de groei van de interactieve advertentiemarkt, van interactive’s aandeel van de totale gespendeerde marketing, en van het aandeel van zijn leden van de totale gespendeerde marketing.

Center for IPL

Turn heeft deelgenomen aan een coalitie van de advertentiebranche onder leiding van het Interactive Advertising Bureau om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen waarmee consumenten advertenties kunnen herkennen waarin gedragstechnologie wordt gebruikt. Een eenvoudig pictogram laat consumenten weten dat een bepaalde advertentie gedragsgegevens gebruikt.

Evidon

Turn werkt ook samen met Better Advertising. De missie van deze organisatie is het mogelijk te maken voor adverteerders, hun partners en brancheorganisaties transparanter te zijn over hoe consumentengegevens worden verzameld en gebruikt voor online advertenties. In samenwerking met de industrieleidende partners van Better Advertising helpt Turn tools en praktijken ontwikkelen voor marketers om privacybescherming voor consumenten te garanderen door consumenten toegang te verstrekken tot duidelijke informatie en keuzes.


Naar boven