Exploitatierichtlijnen

Inventarispartners (bijv. exchanges, netwerken, uitgevers of andere inventarisbronnen) die deelnemen aan het Turn-platform zijn verplicht om het beleid en de richtlijnen voor aanvaarding bij de inventaris na te leven. Dit beleid is van toepassing op alle inventariskanalen, inclusief, doch niet beperkt tot display, mobiel en pre-roll video. Naast deze richtlijnen is het uw verantwoordelijkheid te zorgen dat de inventaris die u vertegenwoordigt, voldoet aan alle toepasselijke wetten, richtlijnen en regels van het land of de staat waar de relevante advertentie wordt geleverd.

Lees dit beleid aandachtig en raadpleeg het document zo vaak als nodig. Leeft u deze regels niet na, dan behoudt Turn zich het recht het genereren van inkomsten uit uw inventarisbronnen uit te schakelen en/of uw account te beëindigen. Als uw inventarisbron is uitgeschakeld, komt u mogelijk niet langer in aanmerking om deel te nemen aan het Turn-platform. Wij kunnen ons beleid op elk moment wijzigen en volgens uw overeenkomst met Turn is het uw verantwoordelijkheid op de hoogte blijven van het hier gepubliceerde beleid en dit te blijven naleven.


Richtlijnen voor inhoud

Inventarispartners dienen zich aan deze richtlijnen te houden. U mag geen inventaris maken die enige van het volgende bevat, beschikbaar in het Turn-platform:

 1. Obsceen, erotisch of pornografisch materiaal inclusief dun gecensureerde naaktheid (bijvoorbeeld bepaalde beeldhosting of gratis webhostingdiensten)
 2. Gewelddadige inhoud, racistisch materiaal of voorspraak tegen enige persoon, groep of organisatie
 3. Hacking/cracking-inhoud
 4. Illegale drugs of drugstoebehoren
 5. Overdadig gevloek
 6. Gokken of de promotie van gokken, tenzij goedgekeurd
 7. Inhoud betreffende vergoedingsprogramma's waarbij gebruikers worden aangemoedigd op advertenties of aanbiedingen te klikken, zoekopdrachten uit te voeren, websites te bezoeken, e-mails te lezen of gelijkaardige activiteiten uit te voeren 
 8. Overdadige, herhaalde of irrelevante trefwoorden in de inhoud of code van webpagina's 
 9. Verkoop of promotie van wapens of munitie (bijv. vuurwapens, vechtmessen, stunguns) 
 10. Alle inhoud die illegaal is of illegale activiteiten promoot
 11. Alle inhoud die discriminatie promoot of een inbreuk doet op de rechten van anderen
 12. Alle materiaal dat een inbreuk doet op auteursrechten, inclusief doch niet beperkt tot auteurs- en merkrechten (zie onderstaande)
 13. Alle file-sharing of torrentsites
 14. Alle aanbiedingen voor illegale activiteiten, producten of diensten
 15. Promotie van valse documenten, gekopieerd materiaal of papiermachines
 16. Websites die uitsluitend zijn gemaakt om op advertenties te klikken
 17. Alle advertentieruimtes met advertenties die zijn gegenereerd via invoegtoepassingen en werkbalken, inclusief die advertenties bovenaan webpagina's plaatsen

Schendende inventaris

U mag op het Turn-platform geen inventaris beschikbaar maken waarvan de uitgever niet over alle nodige wettelijke rechten beschikt om de inhoud beschikbaar te maken voor die inventaris, inclusief doch niet beperkt tot de auteursrechten (bijv. illegaal gekopieerde inhoud). Voor meer informatie over het schendingsbeleid van Turn klikt u hier.


Ongeldige klikken en vertoningen

Paginabezoeken en klikken op advertenties moeten door menselijke gebruikers worden uitgevoerd. Elke methode die kunstmatig klikken of vertoningen op onze advertenties genereert, is strikt verboden. Deze verboden methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, herhaalde handmatige klikken of vertoningen, gebruik van robots, automatische klikken en vertoningen genererende hulpmiddelen, diensten van derden die klikken of vertoningen genereren zoals paid-to-click, paid-to-surf, auto-surf en click-exchange-programma's of enige misleidende software.  Turn behoudt zich het recht voor om niet te betalen voor enige inventaris waarvan Turn denkt, naar eigen goeddunken, dat deze gebruikers aanzet tot klikken, automatische manieren gebruikt om klikken of verkeer te genereren of op een andere manier verdacht is.


Geautomatiseerde klikken

Paginabezoeken en klikken op advertenties moeten worden uitgevoerd vanuit een werkelijke interesse van de gebruiker. Turn aanvaard geen sites die enige van de volgende methoden gebruiken om klikken of vertoningen te genereren. Om een goede ervaring voor gebruikers en onze inkopers-adverteerders te waarborgen, dienen alle inventarispartners te voldoen aan het volgende beleid inzake het aanzetten tot klikken:

 1. Sites mogen gebruikers niet belonen om op advertenties te klikken, inclusief doch niet beperkt tot vergoeding, belofte van vergoeding of aanmoedigende taal (bijv. steun ons, klik op de advertenties, etc.).
 2. Sites mogen gebruikers niet vergoeden voor het bekijken van advertenties of het uitvoeren van zoekopdrachten of vergoedingen beloven aan een derde partij voor dergelijk gedrag

Site- en advertentiegedrag

You may not alter or manipulate any ads or standard ad behavior in any way unless explicitly permitted in writing by Turn or its buyers.

 1. U mag advertenties of standaard advertentiegedrag niet wijzigen of manipuleren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turn of diens inkopers
 2. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat geen enkel advertentienetwerk of dochterbedrijf dit soort methodes gebruikt om verkeer naar pagina's te leiden die advertentiecodes van inkopers van Turn bevatten

Advertentieplaatsing

Inventarispartners dienen het volgende beleid voor advertentieplaatsing na te leven:

 1. Per pagina mogen niet meer dan vijf (5) advertenties worden geplaatst
 2. De inhoud van de pagina mag geen enkel deel van de geplaatste advertentie hinderen
 3. Er mogen geen advertenties worden geplaatst op pagina's zonder inhoud 
 4. Geen video in banners
 5. Geen geluid uit in in-stream video
 6. Geen Below-the-Fold plaatsingen die automatisch afspelen
 7. Spelers moeten inhoud afspelen die relevant is voor de site
 8. Uitgevers dienen bovendien de IAB-richtlijnen voor het meten van advertentie-vertoningen na te leven; deze zijn hier beschikbaar.