Beleid inzake schending

Turn doet alle inspanningen om de rechten van auteursrecht- en handelsmerkhouders te respecteren. Turn reageert op meldingen van auteursrechtschendingen conform de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en gebruikt een gelijkaardig proces voor de melding van handelsmerkschendingen.


Auteursrecht

Om de schending van auteursrechten te melden, kunt u een schriftelijke melding verzenden naar het onderstaande adres. Uw melding moet het volgende bevatten:

  1. Een beschrijving van het werk dat volgens u wordt geschonden.
  2. Een beschrijving van het werk dat volgens u de schending uitvoert, met voldoende informatie voor Turn om het te vinden.
  3. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  4. Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop de klacht meldt niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens agent of de wet.
  5. Een verklaring dat de informatie in uw melding accuraat is en onder straf van meineed, dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of bevoegd bent om te handelen in naam van de eigenaar van een exclusief recht dat naar uw bewering wordt geschonden.
  6. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon bevoegd om te handelen in naam van de eigenaar van het exclusieve recht dat naar uw bewering werd geschonden.

Turn zal meldingen behandelen die voldoen aan deze vereisten conform de DMCA.

Als Turn inhoud heeft verwijderd waarvan u vindt dat deze niet zou moeten verwijderd zijn, dan kunt u een schriftelijke tegen-melding sturen. Uw tegen-melding moet voldoen aan de vereisten van DMCA. Bezoek http://copyright.gov voor meer informatie over de DMCA.


Handelsmerk

Om een handelsmerkschending te melden, dient u ons een schriftelijke melding te sturen met (a) het specifieke handelsmerk waarvan u denkt dat dit wordt geschonden, (b) gedetailleerde informatie over het handelsmerk waarvan u denkt dat het uw handelsmerk schendt en waar u dit schendende handelsmerk hebt gezien, (c) uw naam, adres en e-mailadres, (d) stellingen die gelijkwaardig zijn aan #4 en #5 maar dan met betrekking tot handelsmerken in de plaats van auteursrechten, (e) een fysieke of elektronische handtekening die voldoet aan de vereisten van #6 hierboven en (f) het serienummer of registratienummer van uw handelsmerk als dit gedeponeerd is.


Het antwoord van Turn

Turn zal alle schendingsmeldingen beantwoorden en zal de DMCA en alle andere toepasselijke wetgeving naleven. Turn behoudt zich het recht voor om enige inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen oordeel. Turn behoudt zich ook het recht voor om de account van een gebruiker af te sluiten als deze gebruiker een herhaaldelijke schender is.


Adres voor meldingen

Turn Inc.
835 Main St.
Redwood City, CA 94063-1901
Attentie: General Counsel